Partnerská sekce
Objednání na servis: +420 326 905 300
Nové objednávky: +420 326 380 300

Stany - Slovník pojmů

Modulový systém

Řešení pomocí modulového systému umožňuje rozdělení stanů na samostatné části (tzv. moduly), které jsou následně spojovány a lze tak dosáhnout libovolné délky výsledného stanu. Spojovány jsou jednotlivé moduly stanů, proto název modulový systém. Stany jsou tvořeny jednotlivými moduly s krokem po 2, 3, 4 nebo 5 metrech. Tento systém především usnadňuje manipulaci s jednotlivými prvky a bez jeho použití by byla výsledná realizace velmi obtížná a nákladná. Modulový systém se využívá u profesionálního řešení velkoprostorových stanů převážně pak u stanů se sedlovou střechou.

Typy stanů

Stan se sedlovou střechou – Jedná se o nejznámější a nejpoužívanější typ stanu, kde je střecha ve vrcholové části lomena na dvě poloviny. Vzhledově tedy vychází z klasických stanů typu A známých při kempinku. Stany jsou založeny na modulovém systému, viz popis níže. Konstrukce je tvořena hliníkovými díly různých profilů, které se liší dle šířky stanu. Dle jednotlivých šířek existují také PVC okapy pro propojení jednotlivých stanů, které zajistí krytý průchod mezi stany a vytvoří z přilehlých stanů vzhledově jeden celek. Je tak možné vytvářet různé uskupení stanů např. do stavu písmene L, U apod. Tyto hliníkové díly jsou propojeny pomocí želených prvků (vrcholy a kolena).

Stan typu pagoda – Stan má čtvercovou základnu a jeho střecha je vyvedena do špice, což dává stanu jedinečný vzhled a nádech luxusu oproti klasické konstrukci se sedlovou střechou. Typově vycházejí pagody z orientálních staveb. Tyto stany jsou vždy realizovány jako samostatné celky s možností dodatečného propojení a nespadají tak do modulového systému stanů. Standardně se používají 2 rozměry pagod a to 4 x 4 m nebo 5 x 5 m. Konstrukce je opět složena z hliníkových dílů tentokrát kulatého profilu, které jsou propojeny příslušnými železnými spojovacími prvky. Stany typu pagoda se také dají vzájemné propojovat okapem a je tak zajištěn krytý průchod mezi stany. Pomocí speciálního okapu je také možné napojení na stan se sedlovou střechou. Jiné napojení není možné. 

Stan s apsidou – Jedná se o stan „kruhového“ půdorysu a většinou pak šestistranné řešení. Tento stan se používá samostatně nebo také jako doplněk ke stanu s klasickou sedlovou střechou, kdy je pak výsledný stan z jedné nebo z obou stran zakončen půlkruhem. Toto  5 zakončení je používáno převážné u stanů šířky 10 m, jakožto stěžejního typu v oboru profesionálních párty stanů.

Nůžkový stan – Tento stan je zcela speciální konstrukce, ze které vychází také jeho název. Montáž stanu probíhá roztažením jednotlivých bočních nohou a vztyčením vrcholové části. Celá konstrukce stanu je již propojena a stan se tedy rozevírá jako „nůžky“ v rámci jednoho celku. Tyto stany se vyznačují velmi rychlou a snadnou montáži a jsou skladné a lehké na manipulaci. Slouží často jako altány nebo prodejní stánky či jako doplněk k jiným typům stanů. Jejich konstrukce již není tak pevná jako u stanů typu pagoda či stanů se sedlovou střechou, ale pořád se jedná o profesionální řešení. Nejpoužívanější rozměry tohoto typu stanu jsou 3 x 3 a 3 x 6 m.

Konstrukce stanů

U profesionálních párty stanů se používá převážně duralová konstrukce, která svou lehkostí zajistí snadnou manipulaci spolu s dostatečnou pevností.  Jednotlivé duralové části stanu jsou: 

Krov – Je součástí konstrukce každého stanu se sedlovou střechou a utváří celkový tvar střechy. Proti sobě jsou umístěny vždy dva hliníkové krovy spojené ve špici stanu vrcholovým železným dílem. Z boční strany je každý z krovů propojen s boční nohou stanu pomocí kolenní železné části. Horizontálně jsou krovy propojeny pomocí spojek okapů a spojek krovů. Krajní páry krovů z čelní a zadní části stanu jsou podepřeny středovou nohou za pomocí speciálního vrcholu. Do krovů jsou upevňovány jednotlivé díly střešní plachty dle použitého počtu modulů stanu.

Boční noha – Všechny stany jsou vybaveny bočními nohami, které jsou rozmístěny po obvodu stanu v určitých rozestupech dle délky stanu nebo jednotlivých modulů u stanů se sedlovou střechou. Boční nohy určují výšku podchodu, která je různá dle zvoleného typu nohy a pohybuje se od 2 až do 6 metrů. Vyšší stany jsou používány převážně jako mobilní skladové haly a vyznačují se zesílenými konstrukčními prvky pro zvýšení stability a nosnosti stanu vzhledem k předpokladu dlouhodobého použití.

Středová noha – Stany se sedlovou střechou založené na modulovém systému se vyznačují párem středových nohou, kdy jedna z tohoto páru je umístěna z čelní či zadní strany stanu. Délka tohoto konstrukčního dílu je uzpůsobena délce použitých bočních nohou a uvažovanému sklonu střechy. Standardní sklon střechy se pohybuje přibližně od 20° do 25°.

Čelní spojka – Používá se u stanů se sedlovou střechou. Umísťuje se, jak název napovídá, z čelní a zadní strany stanu a propojuje středovou a boční nohu. Jejím použitím je zajištěno pevné spojení zmíněných dílů a umísťuje se do ní z dolní strany čelní a z horní strany štítová plachta. Její délka je odvislá od zvolené šířky stanu a tvoří vždy zhruba její polovinu při použití jedné středové nohy. Pro výrobu se používá 6 menší profil konstrukce než u stanových nohou a krovů. Provedení může být dvou typů. Spojka s vodícím lankem se používá pro přichycení půlených plachet a spojka bez vodícího lanka pro upevnění celých plachet.

Spojka okapu – Je umístěna po celé délce po obou bocích u stanů se sedlovou střechou nebo dokola celého stanu typu pagoda či apsida. Slouží k propojení bočních nohou a upevnění boční a střešní plachty. Stejně jako čelní spojka se i spojka okapu vyskytuje ve dvou variantách podle typu zvoleného bočního opláštění.

Spojka krovu – Propojuje jednotlivé páry krovů po celé délce stanu se sedlovou střechou z obou stran. Pomáhá ke zvýšení stability celé konstrukce a podepírá střešní plachtu. Počet těchto spojek záleží na použitém počtu modulů a zvolené šířce stanu.

Začíná na 3 kusech pro jeden modul stanu šířky 6 m. Bývá pro ni použit stejný profil jako u spojky okapu a čelní spojky.

Železné díly

Vrchol – Tento díl je použit u modulových stanů se sedlovou střechou a vytváří finální vzhled střechy stanu. Existují 2 varianty vrcholů tzv. průběžný a krajní díl. Základní varianta propojuje jednotlivé páry krovových hliníkových prvků a z čelní a zadní strany stanu je použit speciální vrcholový díl s otvorem navíc pro umístění středové nohy stanu.

Patka – Umisťuje se na všechny nohy stanu a slouží k upevnění stanu a jeho pevnému propojení s povrchem (ukotvení), na kterém je umístěn. Správné ukotvení je zřejmě nejdůležitější částí samotné montáže párty stanu. Pokud není stan dostatečně ukotven, může se stát v případě nepřízně počasí velmi nebezpečným. Ve spodní části patek jsou vytvořeny otvory, přes které je stan spojen s povrchem. Pro měkké povrhy se používají železné hřeby, které jsou do něj zatlučeny. V případě pevných nebo dostatečně zpevněných povrchů jsou stany kotveny pomocí velkých vrutů a hmoždinek.

Koleno – Posledním dílem nutným pro propojení celé konstrukce modulového párty stanu je kolení díl, který spojuje boční nohy stanu s krovem. Jsou k němu přichyceny také okapové spojky.

Zavětrovací tyč – Tento prvek převážně kulatého profilu má velký vliv na podporu stability celé konstrukce stanu. Připevňuje se v páru z boční strany stanu vždy do kříže a je upevněn na boční nohy stanu. Vytváří podporu proti zhroucení stanu po jeho délce a, jak název napovídá, tak slouží pro zvýšení odolnosti proti bočnímu větru. Počet použitých kusů záleží na celkové délce stanu u modulového systému. Standardně jsou zavětrovací tyče umístěny v páru vždy z obou stran v prvním poli stanu. V dalších modulech se používají většinou v každém třetím až čtvrtém poli.

Zavětrovací lano – Jedná se o ocelové lano, které je podobně jako zavětrovací tyče umísťováno v páru, ale tentokrát lana jsou vypnuta pod střechou stanu. Upevňují se ke krovům a spolu se spojkami krovu podepírají střešní plachtu a zvyšují odolnost proti větru a nosnost střechy. Stejně jako zavětrovací tyče se tato lana standardně používají v páru pod oběma částmi střechy v prvním poli. V dalších polích je použití většinou v každém třetím.

Hambálek – Doplňkový kovový prvek umísťovaný ve vnitřních modulech stanu. V každém poli jsou použity 3 kusy hambálků, kdy jeden propojuje protilehlé krovy ve vrcholu stanu a další dva spojují z každé strany krov a boční nohu stanu. Opět je to prvek pro podporu stability a nosnosti stanu. Bývá instalován při dlouhodobých realizacích.

Napínací tyče – Slouží k vypnutí opláštění stanu. Zasouvají se do otvorů v jednotlivých plachtách stanu. Jedná se pouze o vzhledovou záležitost a toto vybavení nijak nenapomáhá ke zlepšení konstrukčních vlastností stanů.

Opláštění stanů

Pro výrobu opláštění profesionálních stanů se používá velmi kvalitní PVC textilie v několika variantách s různou gramáží a povrchovou úpravou. Gramáž použité PVC tkaniny začíná na 250 g/m2 u základních druhů nůžkových stanů, kde se nepředpokládá dlouhodobé použití v extrémních podmínkách. Nejkvalitnější varianty opláštění dosahují gramáže až 680 g/m2. Povrchová úprava bývá lakovaná nebo se sníženou hořlavostí.

Kedr – Jedná se o zpevněnou část, která je pevně spojena se stanovou plachtou. Slouží ke spojení plachty s konstrukcí stanu.

Půlená plachta – Umísťuje se do čelní a boční strany stanu. Plachta je rozdělena na dvě části, jejichž délka je určena celkovou délkou stanového pole, do kterého má být umístěna. V horní části je plachta vybavena kovovými oky, do nichž jsou zasazeny karabinky. Ty se zachytí na vodící lanko čelní nebo okapové spojky. Z boční strany se zasune kedrová část plachty do drážek nohou. Díky tomu lze plachtu shrnout k nohám stanu nebo zatáhnout obě části k sobě. Používá se jako vchod do stanu.

Celá plachta – Opět se umísťuje do boční nebo čelní strany stanu. Tentokrát je plachta v celku a slouží jako pevná stěna. Z bočních stran se zasunuje pomocí kedru do drážky v noze stanu a z horní strany jsou umístěny gumičky, díky kterým se přichytí k čelní spojce nebo spojce okapu.

Střešní plachta – Střešní plachta je u všech typů stanů tvořena jedním celkem. U modulového systému je pro každý modul stanu použit jeden kus střešní plachty. U stanů se sedlovou střechou je kedr plachty zasunut z obou stran do drážek v krovech stanu.

Štítová plachta – Používá se u stanů se sedlovou střechou. Umísťuje se z čelní a zadní strany stanu vždy v podobě dvou trojúhelníků. Z horní strany je zasunuta přes kedr do drážky v krovovém dílu a ze spodní strany přichycena pomocí gumiček k čelní spojce.

Plachta s průhlednou částí – Speciální variantou všech výše zmíněných typů plachet je plachta s průhlednou částí. Používá se k tomu transparentní PVC fólie s jejíž pomocí jsou vytvářena okna v jednotlivých plachtách nebo celo průhledné plachtové díly.

Ostatní příslušenství

Podlaha do stanu – Pod stan se již standardně umísťuje dřevěná podlaha. Většinou pak v případě realizace stanu na nezpevněném povrchu. Podlaha je složena z jednotlivých obdélníkových dílců, které jsou skládány vedle sebe. Používají se různé rozměry dílců dle zvolené šířky stanu či délky modulového kroku u stanů se sedlovou střechou. Pod podlahou je vytvářen kovový nebo dřevěný rošt, na který se podlaha pokládá, a jednotlivé dílce jsou spojovány k sobě. Podložení je nutné umístit vždy v každém spoji.

Baldachýn – Jedná se látkovou dekoraci většinou vyráběnu z tkaniny, která je také používána pro výrobu padáků. Pro každý rozměr i druh stanu se používá samostatný typ této dekorace odpovídajícího rozměru.

Pivní set – Jedná se o typ zahradního nábytku, jehož použití je typické ve spojení s párty stany. Celý set je tvořen jedním stolem a dvěma lavicemi. Délka tohoto vybavení bývá různá, ale nejčastěji se používá varianta délky 2,2 m.

Topidlo hříbek – Také typické příslušenství ve spojení s party stany. Vzhledem k venkovnímu umístění stanů se používá v chladnějších měsících k přitápění. Při větších rozměrech stanů a nižších teplotách slouží plynové nebo naftové agregáty.

Kontaktujte nás

UŠETŘÍME VÁM ČAS I PENÍZE, PORADÍME VÁM A ZODPOVÍME VAŠE DOTAZY.

Ing. Radek Kysela
Vedoucí obchodní skupiny – Čechy


radek.kysela@tkf.cz
+420 326 380 300

Gabriela Gálová
Obchodní asistentka


gabriela.galova@tkf.cz
+420 326 380 300