Partnerská sekce
Objednání na servis: +420 326 905 300
Nové objednávky: +420 326 380 300

Infratopení - topení 3. tisíciletí?

Způsob vytápění infrapanely je založen na osvědčeném principu sálání, který známe například u topení kachlovými kamny. Sálání (elektromagnetické vlnění) je teplem, díky němuž se naše Země ohřívá. Jedná se o nejpřirozenější zdroj tepla pro všechny živé organismy.

Díky speciálním technologiím a novým konstrukčním materiálům je stejného sálání dosaženo v moderním typu vytápění, a to získáváním tepla infračervenými topnými  systémy. Zásadní změnou vůči ostatním typům vytápění je primární ohřívání stěn, podlah, stropů a dalších předmětů v místnosti prostřednictvím infračervených paprsků. Vzduch je ohříván sekundárně od nahřátých povrchů.

Český výrobce, firma IR Thermic s.r.o., se zabývá nejen výrobou a prodejem infrapanelů, ale i stálým zdokonalováním tohoto systému. Proto také v r. 2009 zahájila spolupráci s VŠB Technické Univerzity v Ostra- vě a doufá, že tato spolupráce přinese další inovace jejich nadčasových výrobků.

Největší předností infračervených topných systémů je jejich energetická úspornost. Přímým nahříváním předmětů teplo tzv. kumulujeme, a tím uchováváme tam, kde je ho zapotřebí. Zároveň je teplo z místnosti minimálně vyvětráváno, narozdíl od konvenčního vytápění, které primárně ohřívá vzduch. Tím, že vzduch neohříváme přímo, dosahujeme jeho mini- málního proudění. To přináší několik výhod najednou - nevíří se prach, teplo se nehromadí u stropu a místnost je rovnoměrně prohřátá. Přičtemeli individuální tepelnou regulaci příkonu, nulový elektrosmog, jednoduchou instalaci, bezpečný a bezúdržbový provoz a navíc elegantnost výrobku, je pochopitelné, že si tato forma vytápění získává stále větší okruh uživatelů, a to jak domácností, tak i průmyslových staveb.

Energií budoucnosti je energie elektrická a na spotřebiče, které tuto energii využívají, budou kladeny všestranně vysoké požadavky. Energetická úspornost, finanční dostupnost, ekologický provoz a pozitivní vliv na lidský organismus budou hlavní hlediska při uspokojování našich potřeb. Infračervené topné systémy tyto náročné požadavky splňují už nyní.

A nyní odpovím na prvopočáteční otázku: „Ano, infratopení je topením budoucnosti, topením 3. tisíciletí.“

Kontaktujte nás

UŠETŘÍME VÁM ČAS I PENÍZE, PORADÍME VÁM A ZODPOVÍME VAŠE DOTAZY.

Ing. Radek Kysela
Vedoucí obchodní skupiny – Čechy


radek.kysela@tkf.cz
+420 774 216 117

Gabriela Gálová
Obchodní asistentka


gabriela.galova@tkf.cz
+420 774 655 117